Thích trang
  Trở thành fan của Tanchau123.blogspot.com

  Bạn muốn nhận tin tức mới nhất từ Tanchau123.blogspot.com? Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi trên Facebook.

T

a

n

chau123

Blog Giải Trí Tổng Hợp

trang chủ
Báo lỗi bài
  Báo lỗi thông tin bài viết

  Nhập thông tin báo lỗi vào ô bên dưới

15:00 ngày 18/05/2012

Thông Tin Phim: Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn

- Đài truyền hình Đài Thị (TTV) sản xuất.
- Phát sóng từ 23 tháng 8 năm 2006 đến 12 tháng 3 năm 2008
- Số tập : 404 x 120 phút (tính luôn quảng cáo)
- Phim được chia thành 9 phần :

 1. Đạo Cao Một Trượng
 2. Tình Thiên Hận Hải
 3. Thất Tuyệt Trận
 4. Cửu Quan Thập Bát Trảm
 5. Trường Sinh Kiếp
 6. Nộ Phạm Thiên Điều / Long Trân Châu
 7. Hoàng Thành Long Hổ Đấu
 8. Nữ Nhi Quốc
 9. Nam Vu Lý Quốc

Các diễn viên chính : 
 • Huỳnh Thiếu Kỳ : Lưu Bá Ôn, Quốc Sư của Đại Minh Triều
 • Dương Hoài Dân : Hồ Duy Dung, Thừa Tướng của Đại Minh Triều
 • Hoắc Chính Kỳ : Chu Nguyên Chương, Hoàng Đế của Đại Minh Triều
 • Trần Á Lan : Mã Tú Anh, Hoàng Hậu của Đại Minh Triều
 • Giản Bái Ân : Vương A Tú, sư muội của Lưu Bá Ôn
 • Giang Tuấn Ngạn : Bánh Chưng, thư đồng của Lưu Bá Ôn
 • Du An Thuận : Vượng Lai, sư gia của Lưu Bá Ôn, xuất hiện từ phần 2
 • Trần Văn Sơn : Cao Bân hòa thượng
  Trụ trì Hoàng Giác Tự, Hộ Quốc của Đại Minh Triều, xuất hiện từ phần 6
 • Kha Thúc Nguyên : Lộ Doãn Chính / Chu Sảng
  -Lộ Doãn Chính tướng quân, xuất hiện trong phần 3
  -Chu Sảng : Nhị Hoàng Tử của Đại Minh Triều, xuất hiện trong phần 7
 • Tống Đạt Dân : Chu Lệ
  Tứ Hoàng Tử của Đại Minh Triều, xuất hiện từ phần 7 -> End
 • Vương Vũ Tiệp : Trần Sương Hồng / Triệu Phụng Vũ / Hà Như Song
  - Trần Sương Hồng : con gái của Trần Hữu Lượng, xuất hiện trong phần 3
  - Triệu Phụng Vũ : con gái của Triệu Quân Dụng, xuất hiện trong phần 6
  - Hà Như Song : hồng nhan tri kỷ Lưu Bá Ôn, xuất hiện từ phần 7 -> End
 • Thẩm Thế Bằng : Mã Thiên Hành / Phan Phong / Diêu Tư Đạo
  - Mã Thiên Hành : em trai của Mã Hoàng Hậu, xuất hiện trong phần 2
  - Phan Phong : Tổng tiêu đầu Cao Phong tiêu cục, xuất hiện trong phần 6
  - Diêu Tư Đạo, xuất hiện trong phần 9
 • Đinh Quốc Lâm : Nguyên Dung / Cống Cát Châu Vũ / Châu Linh 
  - Nguyên Dung : nương tử Mã Thiên Hành, xuất hiện trong phần 2
  - Châu Linh : Đại pháp quan Nữ Nhi Quốc (mẹ của Như Song) xuất hiện trong phần 8
  - Châu Vũ: em gái của Châu Linh, chưởng quản Minh Nhật khách sạn, xuất hiện trong phần 9

Phần 1 : Đạo Cao Một Trượng( tập 1 ~ 20 )

 • Trần Hy Phong : A Điền
 • Hác Lôi : Nam Phong Công Chúa / Hàm Yên
 • Trương Thần Quang : Lương Vương
 • Triệu Bân : Tiểu Lâu
 • Cố Quán Trung : Nhị Vương Gia
 • Lý Kiến Nghĩa : Dương Hiến
 • Lưu Đức Khải : Từ ĐạtPhần 2 : Tình Thiên Hận Hải( tập 21 ~ 42 )

 • Thẩm Thế Bằng : Mã Thiên Hành
 • Đinh Quốc Lâm : Nguyên Dung
 • Phương Hinh : Hạ Tiểu Thanh
 • Du An Thuận : Vượng Lai
 • Tô Bỉnh Hiến : Tào Lệnh
 • Vệ Lai : Bát Muội
 • Lưu Hằng Vũ : Khổng Chính Nhân
 • Vương Hân Dật : A Tuấn
 • Vạn Hồng Quý : Ngô Lương
 • Càn Đức Môn : Vương Thiên Hữu
 • Đường Lâm : Hàn Kiếm Lan

Phần 3
 :
 Thất Tuyệt Trận
( tập 43 ~ 69 )

 • Vương Vũ Tiệp : Trần Sương Hồng
 • Phương Sầm : Bạch Anh Liên
 • Kha Thúc Nguyên : Lộ Doãn Chính
 • Lâm Kiến Hoàn : Vương Thiên Phóng
 • Huỳnh Kiến Quần : Diêu Cảnh
 • Lưu Tú Vân : Lộ Thái Quân
 • Trương Phục Kiện : Lộ Đức Bác
 • Trần Hy Phong : Huỳnh Hoa
 • Lý Bỉnh Hoa : Dương Tử Kính
 • Chung Thiên : Tang Minh
 • Chương Gia Huyên : Cát Phụng
Phần 4 : Cửu Quan Thập Bát Trảm

( tập 70 ~ 99 )

 • Lâm Vy Quân : Lâm An Công Chúa (Tiểu Nê Thu)
 • Lưu Chí Hàn : Lý Kỳ
 • Sở Huyên : Hỏa Mẫu Đơn
 • Đàm Học Bân : Hỏa Hồ
 • Hồ Lợi : Đại Mục Tử
 • Trần Quang Tiền : A Ngưu
 • Doãn Chính : Liễu Thanh Vân
 • Hình Vũ Lăng : Hồng Phu Nhân
 • Lâm Tú Linh : A Châu
 • Lý Thao : Lý Thiện Trưởng
Phần 5 : Trường Sinh Kiếp( tập 100 ~ 136 )

 • Giang Hoành Ân : Sở Tuấn
 • Trương Bản Du : Thái Thiên Kiều
 • Lưu Thượng Khiêm : Đào Sóc / Đào Tiềm
 • Mạnh Đình Lệ : Diễm Hồng
 • Phùng Quang Vinh : Cổ Đồng
 • Lâm Mỹ Tú : Tần Tương Quân
 • Quách Tử Càn : Thái Nhất Đao
 • Hồng Thụy Hà : Thái Minh Thu
 • Dương Thiếu Văn : Dương Thế Quân
 • Trịnh Bình Quân : Ngô Chánh Anh
 • Phó Bội Từ : Tiểu Vân
 • Dư Thái Ân : Liên Nhi
 • Nhiếp Bỉnh Hiền : Triệu Quân Dụng
Phần 6 : Long Trân Châu / Nộ Phạm Thiên Điều( tập 137 ~ 189 )

 • Quan Đức Huy : Triệu Long Phi
 • Vương Vũ Tiệp : Triệu Phụng Vũ
 • Tần Dương : Trương Thành Hổ
 • Phương Sầm : Đông Phương Ngọc
 • Huỳnh Vũ Hân : Bạch Vân
 • Vương Đồng : Bửu Nhi
 • Vương Trung Hoàng : Minh Thắng Công
 • Hà Quán Dĩnh : Điền Văn Canh
 • Trần Văn Sơn : Cao Bân hòa thượng
 • Thẩm Thế Bằng : Phan Phong
 • Trần Di Chân : Thẩm Thu Hà
 • Phương Sổ Chân : Ngọc Châu
 • Huỳnh Trọng Dụ : Tàm Hối Đại Sư
 • Nhiếp Bỉnh Hiền : Triệu Quân Dụng
 • Huỳnh Long : Bạch Thiết Quải
 • Vạn Hồng Quý : Ngô Đao
 • Lâm Y Sảnh : Cao Nguyệt Cầm
 • Lâm Khải Văn : Tham Ma
 • Phùng Quang Vinh : Sân Ma
 • Đường Lâm : Si Ma
Phần 7 : Hoàng Thành Long Hổ Đấu
( tập 190 ~ 310 )
Chương 1 : 
 • Hà Hào Kiệt : Chu Yến
 • Tinh Hủy : Lâm Nguyệt Dao
 • Kha Thúc Nguyên : Chu Sảng
 • Tằng Hoàn Đình : Lam Tiểu Điệp
 • Tống Đạt Dân : Chu Lệ
 • Mã Ấu Hưng : Chu Tiêu
 • Kim Ngọc Lam : Thạc Phi
 • Lý Phương Vân : Lý Tố Chân
 • Từ Khả : Lý Tâm Lan
 • Ngọc Thượng : Khôn Hải

Chương 2 : 
 • Trương Cầm : Mai Ngọc Lâm
 • Trịnh Trọng Nhân : Linh Cô
 • Nhạc Hồng : Hòa Quý Phi
 • Huỳnh Trọng Dụ : Thẩm Vạn Tam
 • Tằng Ý An : Lão Từ
 • Trương Thanh Thanh : Hòa Kim Chi

Chương 3 : 
 • Vương Vũ Tiệp : Hà Như Song
 • Long Thiên Tường : Lam Ngọc
 • Giang Tuấn Hàn : Lạc Dương
 • Mã Quốc Hiền : Âu Dương Văn Tú
 • Trịnh Chí Vỹ : Tiêu Vi
 • Phương Sổ Chân : Tuyết Nhi
 • Lâm Chỉ Vy : Mẫu Đơn
Phần 8 : Nữ Nhi Quốc
( tập 311 ~ 367 )

 • Từ Quý Anh : Vân Đan Sa La (Nữ Vương)
 • Lý Yến : Vân Đan Đàn Phong (Đại Công Chúa)
 • Lâm Lập Thanh : Vân Đan Đàn Hoa (Nhị Công Chúa)
 • Nghiêm Lập Đình : Vân Đan Đàn Tuyết (Tam Công Chúa)
 • Đinh Quốc Lâm : Cống Cát Châu Linh (Đại Tế Tư)
 • Vương Vũ Tiệp : Cống Cát Như Song
 • Sái Giai Hoành : Ba Vi Ngọc Tân (Đại Tướng Quân)
 • Tiểu Phan Phan : Lan Đài Quỳnh Di (Đại Tướng Quân)
 • Tiểu Điềm Điềm : Lan Đài Tô Na
 • STACY : Hoa Bình
 • TIFFINY : Thủy Hồ
 • Nhạc Đình : Vân Đan Sa Tương
 • Tiểu Bính : Vân Đan Tần Lý
 • Trần Uy Hàn : Đa Lẫm
 • Ôn Thúy Tần : Vân Đan Sa Thần
 • Trương Thụy Hàm : Băng Nhị
 • Phương Sổ Chân : Nguyệt Phương Sổ Chân
 • Trần Vĩ Dân : Chu Trấn Đồng
 • Huỳnh Vũ Hân : Hổ Phách
 • Hà Hào Kiệt : Tầm Chân Tản Tiên
Phần 9 : Nam Vu Lý Quốc
( tập 368 ~ 404 )

 • Đinh Quốc Lâm : Cống Cát Châu Vũ
 • Lý Phương Vân : Thiết Mê Lộ
 • Lưu Thượng Khiêm : Tây Bá
 • Vương Trung Hoàng : Đông Dũng
 • Dương Lệ Thanh : Nhu Kỳ
 • An Địch : Lâm Cửu
 • Châu Thiệu Đống : Thổ Chiêu Mộc
 • Đại Bính : Hà Lễ
 • Bắc Nguyên Sơn Miêu : Bắc Nguyên
 • Lâm Mỹ Linh : Lưu Quân
 • Vu Tiệp : Mộ Nhân
 • Hồ Hiểu Phương : Tinh Linh
 • Lý Lạc Tình : Ái Lệ
 • Trương Thế Hiền : Tây Mông
 • Vương Hân Dật : A Lý
 • Tương Bác Đào : Mục Cách
 • Thạch Khai Mỹ Giai : Sa Vũ
 • Thẩm Thế Bằng : Diêu Tư Đạo
 • A Tài : Á Phúc
 • Vương Mỹ Tuyết : Thất Công ChúaPhần 1 đến 7 đều có bán đĩa nén bên ngoài ở VN.

* Lưu ý là tựa phim của từng phần ghi trên bao bìa , bị người bán in lung tung ko đúng chính xác, nên các bạn chỉ cần canh vào số thứ tự của số phần ghi trên đĩa, mà chọn mua đúng phần mình cần.

Phần 1 trên đĩa ghi , chính là phần 1 | Đạo Cao Một Trượng ( 2 đĩa )
Phần 2 trên đĩa ghi , chính là phần 2 | Tình Thiên Hận Hải ( 2 đĩa )
Phần 3 trên đĩa ghi , chính là phần 3 | Thất Tuyệt Trận ( 2 đĩa )
Phần 4,5 trên đĩa ghi , chính là phần 4 | Cửu Quan Tập Bát Trảm ( 4 đĩa )
Phần 6,7 trên đĩa ghi , chính là phần 5 | Trường Sinh Kiếp ( 4 đĩa )
Phần 8,9 trên đĩa ghi , chính là phần 6 | Long Trân Châu ( 4 đĩa )
Phần Tân Lưu Bá Ôn, Hoàng Thành Long Hổ Đấu : chính là phần 7 (đang phát hành)


Bạn có thể ra ngoài tìm mua đĩa vừa nhanh vừa rẻ hơn nếu ko quen download.
Trên mạng chỉ có link download từ phần 1-4 với chất lượng tương đối do US phát hành.

* US phát hành phim không nén, nên có nhìu disc . Và chỉ lồng tiếng 4 phần đầu.
Phần 1 và 2 : là 27 DVD
Phần 3 : 16 DVD
Phần 4 : 18 DVD


Theo dienanh.net
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Mới cập nhật

Bình luận

· Thêm biểu tượng cảm xúc
Chọn "Nhận xét với tên: Ẩn danh" hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận