Thích trang
    Trở thành fan của Tanchau123.blogspot.com

    Bạn muốn nhận tin tức mới nhất từ Tanchau123.blogspot.com? Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi trên Facebook.

T

a

n

chau123

Blog Giải Trí Tổng Hợp

trang chủ
Báo lỗi bài
    Báo lỗi thông tin bài viết

    Nhập thông tin báo lỗi vào ô bên dưới

23:56 ngày 10/04/2012

Tạo "mã nhúng" cho mỗi bài đăng trên blog/web

Như các bạn đã thấy ở các trang web  như  nhaccuatui, youtube... khi bạn nghe 1 bài hát nào đó thì chắc các bạn cũng thấy phần liên kết url, copy link vào blog, forum. Với những phần đó bạn có thể nhúng vào web/blog.


                                                                    DEMO

Sau đây mình sẽ giúp các bạn trình bày tiện ích này dưới mỗi bài viết:
1. Đăng nhập vào blog → thiết kế → chỉnh sửa HTML.
2. Đặt đoạn code dưới đây trước thẻ ]]></b:skin>


.about-article{ background-color:#f9f9f9; padding-bottom:5px; padding-left:20px; font-size:11px; } .about-article input{ background-color:#ffffff; }

3. Tiếp tục tìm đến đoạn code <data:post.body/>
Và đặt toàn bộ đoạn code sau dưới nó:


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>&lt;div class=&quot;about-article&quot;&gt;<p>If you find this article useful, please feel free to link to this page from your website or blog.</p>&lt;p class=&quot;noborder&quot;&gt;&lt;label for=&quot;aa-url&quot;&gt;URL:&lt;/label&gt;&lt;br /&gt;&lt;input size=&quot;80&quot; readonly=&quot;readonly&quot; onclick=&quot;this.focus();this.select();&quot; type=&quot;text&quot; id=&quot;aa-url&quot; value=&quot;<data:post.url/>&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;label for=&quot;aa-forum&quot;&gt;HTML Link:&lt;/label&gt;&lt;br /&gt;&lt;input size=&quot;80&quot; readonly=&quot;readonly&quot; onclick=&quot;this.focus();this.select();&quot; type=&quot;text&quot; id=&quot;aa-forum&quot; value=&quot;&lt;a href=&amp;quot;<data:post.url/>&amp;quot;&gt;<data:post.title/>&lt;/a&gt;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;label for=&quot;aa-forum&quot;&gt;Forum Link:&lt;/label&gt;&lt;br /&gt;&lt;input size=&quot;80&quot; readonly=&quot;readonly&quot; onclick=&quot;this.focus();this.select();&quot; type=&quot;text&quot; id=&quot;aa-forum&quot; value=&quot;[url=<data:post.url/>]/<data:post.title/>[/url]&quot; /&gt;&lt;/p&gt;<p align='center'><a href='http://tanchau123.blogspot.com' style='display:none;' target='_blank'>Widget by Tanchau123.blogspot.com</a></p>&lt;/div&gt;<br/></b:if>

Trong đoạn code trên 80 chính là độ rộng cuả 3 ô chứa mã nhúng, còn  #ffffff chính là mã màu nền cuả ô chứa mã. Lấy mã màu bạn VÀO ĐÂY 


4. Lưu mẫu.
Chúc các bạn thành công!!!
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Mới cập nhật

Bình luận

· Thêm biểu tượng cảm xúc
Chọn "Nhận xét với tên: Ẩn danh" hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận